DESW - czyli Dawne Europejskie Sztuki Walki

Jednym z najważniejszych dziedzictw kulturowych Europy są nasze umiejętności władania bronią. Niestety jest to utracona spuścizna, ponieważ nasza tradycja została przerwana wraz z dynamicznym rozwojem cywilizacji Europejskiej odchodzącej od umiejętności władania bronią białą na rzecz nowoczesnej broni palnej oraz sportów walki. Jednak tradycja władania bronią nie została zapomniana, ponieważ przechowywana jet ona w tysiącach źródeł spisanych i stworzonych przez Europejczyków. Najbogatsza i najbardziej zdywersyfikowana tradycja władania bronią to właśnie tradycja Europejska. Jako jedna z wielu grup badających zjawisko jakim są Dawne Europejskie Sztuki Walki, zaglądamy w źródła sprzed setek lat spisywane rękami mistrzów, uczniów, adeptów oraz wielu innych i staramy się przybliżyć je nowoczesnemu człowiekowi. 
Poniżej film z naszej wystawy w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miecz długi oraz Kord 

Epoka średniowiecza to epoka szermierki niemieckiej. Wzorce wykształcone w cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego były rozwijane w wielu zakatkach Europy, gdzie stworzono wiele regionalnych wersji tego systemu. Królową wśród broni epoki średniowiecza był miecz długi, dwuręczna broń używana przez rycerstwo, a później rozpowszechniona i na nizsze stany. Pozwalała ona na szermierkę w bitwie, zbroi, pojedynkach jak i secyficzną formę walki sportowej jaka wykrystalizowała się w kulturze szermierki niemieckiej. Polska takze posiadała swoich mistrzów i rozwijała ten system, wiążąc go w wiele ciekawych regionalnych wersji. Mistrzem z Krakowa był Wergiliusz, który niestety nie pozostawił po sobie podręcznika, jednak wiadomo iż kultywował tradycję mistrza Lichtenauera,  uznanego za praojca szermierki specjalistycznej mieczem długim. Ten styl można poznać w naszej szkole. Początek naszej przygody z tradycją średniowiecza, zgodnie z naukami mistrza Lichtenauera zaczynamy z mieczem oraz kordem w ręku.

Szabla Polska z Silkfencing

Grupa Silkfencing to jedna z niewielu grup uczących władania szablą polską we wczesnym okresie jej użytkowania w naszym kraju. Calość badań jest promowana i nauczana przez nas w naszej szkole oraz szeregu semnariów na całym świecie. Nauka szabli polskiej jest trudna, ponieważ wówczas w Polsce dominował przekaz ustny, dlatego niezachowane są polskie źródła bezpośrednio traktujące o użyciu szabli polskiej. Nie oznacza to, ze o szabli polskiej nie pisano. Pisano i to wiele, pisano także o naszej szermierce, zachód bogaty jest w źródła, wzmianki oraz przedstawienia umożliwające zozumienie i analizę tego systemu w wielu odcieniach. Od lat prowadzimy szeroko zakrojone badania, które ustawicznie rozwija, na podstawie rycin, przedstawień, pamiętników, zachodnich traktatów oraz badań biomechanicznych. W 2018 roku nasze badania przedstawiane są na wystawie Szable w dłoń! która już szykuje się do dalszej wędrówki w Polsce i poza jej granicami.

Połączone z szerokim doświadczeniem w przeprowadzonych pojedynkach i turniejach, dało to rezultaty w postaci jedynego w swoim rodzaju systemu. Grupa Silkfencing promuje system na wielu wykładach i seminariach szermierczych na całym świecie.

Miecz Wielki z Silkfencing

"Starzy Poliacy jeśli pieszo z kordem chodzili, tedy za niemi tudzież pacholie Abo giermek z mieczem szedł, gdyż miecz już zasię wiele ma nad szpadę,(...)"

Ten cytat z książki Stanisława Sarnickiego opowiada o pewnym ciekawym zjawisku wystepującym w Polsce. Zanim szabla stała sie bronią szlachty, symbolem każdego rycerza w Polsce był miecz. Jednocześnie, jak utrzymują źródła średniowieczne, najbardziej rycerską bronia był miecz długi. Polska szlachta widziała się jako potomków owych rycerzy, a jako tacy często chodzili oni z takim mieczem. Dziesiątki podręczników w Europie traktują o sztuce władania mieczem długim, a w wielu znaleźć można Polaków uprawiajacych te sztukę szermierczą; W czasach renesansu rolę miecza dlugiego zastąpił tzw. miecz wielki, bądź Szlagszwert - potężne miecze, którymi posługiwali się zarówno żołnierze jak i najemnicy - oraz w Polsce, szlachta. Pamiętniki nie tylko wspominają o nich jako o wyśmienitych szermierzach, ale także mówią, że pierwsza sztuka krzyżowa była używana razem z mieczem wielkim!

Jednym z najbardziej kompletnych podręcznikow traktujących o tej tradycji jest podrecznik autorstwa Joachima Meyera.

Grupa Silkfencing zaprasza na treningi miecza wielkiego, prekursora polskiej sztuki krzyżowej! 

Nasi partnerzy