10 marca 2018

Zapraszamy serdecznie na drugą edycję jedynego i pierwszego w Polsce turnieju broni syntetycznej.

Turniej będzie opierał się na zasadach DESW, gdzie spotkać będą się mogli ćwiczący zachodnie i wschodnie Sztuki Walki.

Broń syntetyczna

Dostępna broń syntetyczna będzie specjalnie przygotowaną na ten turniej bronią tworzoną przez firmę Silkfencing Synthetics.

Do dyspozycji będą następujące typy broni:

 • Miecz Długi
 • Miecz typ XII
  • Miecz typ XII oraz Puklerz
  • Miecz typ XII oraz Tarcza 
 • Dussack
  • Dussack oraz Puklerz
  • Dussack oraz Tarcza
 • Katana
  • Katana oraz Wakizashi
 • Mieczorapier
  • Mieczorapier i Puklerz
  • Mieczorapier i Tarcza
 • Rapier sieczno-kolny
  • Rapier Sieczno-Kolny i Puklerz
  • Rapier Sieczno-Kolny i Lewak
 • Szabla w typie wschodnim
  • Szabla w typie wschodnim i Puklerz
 • Szabla w typie zachodnim
 • Szabla Czarna

Rejestracja

Rejestracji można dokonać już dziś. Wystarczy dokonać wpłaty rejestracyjnej w wysokości 80 PLN na konto przesłane w mailu potwierdzającym. W ramach wpłaty dajemy do dyspozycji wodę oraz broń syntetyczną i uczestnictwo w turnieju.

W celu rejestracji należy wypełnić poniższy formularz:

REJESTRACJA

Dalsze wytyczne otrzymacie w zwrotnym potwierdzeniu rejestracji

Niestety nie możemy zapewnić miejsca do spania dla uczestników i trzeba wykupić sobie miejsca w okolicznych hotelach/hostelach czy motelach.

Na miejscu znajduje się bufet, który w niskich cenach przygotuje świetny posiłek.

http://www.bistrokampus.pl/index.php

Sędziowie

Potrzebujemy osób do pomocy w sędziowaniu. Każdy zgłaszający się podlega weryfikacji szefa swojej grupy szermierczej, od którego polecenie jest warunkiem uczestnictwa w turnieju jako sędziego liniowego, bądź przy pełnej rekomendacji sędziego głównego. Sędzia nie ponosi żadnych kosztów rejestracyjnych.

Brak Sprzętu?

Specjalnym aspektem tego turnieju będzie możliwość wypożyczenia części sprzętu. Do dyspozycji będą 4 maski z osłonami, 4 zestawy osłon dłoni oraz 4 zestawy osłon ciała.

Możliwość korzystania z nich przez różne osoby obciążone będzie opłatą 40 PLN. Wymagane do korzystania będzie posiadanie czegoś co ochroni sprzęt przed zapoceniem (np. czapka lub kominiarka pod maskę)

ZASADY

Eliminacje – eliminacje są otwarte dla każdego szermierza, który spełnia wymagania sprzętowe turnieju. Maksymalna ilość osób w eliminacjach – 32.

W pierwszej fazie turnieju zawodnicy walczą w grupach liczących do 6 osób. Każdy zawodnik stacza pojedynek z każdym innym zawodnikiem przynależnym do danej grupy. Po zakończeniu wszystkich starć do następnej fazy turnieju zakwalifikowane zostają 3 lub 4 osoby z każdej grupy posiadające największą liczbę zwycięstw. W przypadku takiej ilości zwycięstw pod uwagę brane są tzw. duże punkty, a następnie tzw. małe punkty.

Faza Grupowa

W Fazie Grupowej starcia odbywają się na tych samych zasadach co w eliminacjach. Do Fazy Finałowej zostaje wyłonionych 8 zawodników. Po zakończeniu wszystkich starć do następnej fazy turnieju zakwalifikowane zostają 2 osoby z każdej grupy posiadające największą liczbę zwycięstw. W przypadku takiej ilości zwycięstw pod uwagę brane są tzw. duże punkty, a następnie tzw. małe punkty

Faza Finałowa

Faza Finałowa rozgrywana jest w systemie pucharowym w którym mierzyć będzie się 8 najlepszych zawodników z Fazy Grupowej. Każda walka trwa 2 rundy po 2 minuty z 1 minutą przerwy.


 

WYBÓR BRONI

Organizator zapewnia pełen dostęp do broni przed każdą walką. Zawodnik może  wybrać broń przed każdą rundą, jednakże o zmianie należy poinformować Sędziego Głównego przed rozpoczęciem kolejnej rundy.

W przypadku braku zdolności do dokonania wyboru broni, Sędzia Główny może stwierdzić niezdolność do walki i przydzielić wygraną przeciwnikowi.

OSŁONY

Wymagane osłony ciała to: odpowiednia przeszywanica lub kaftan szermierczy, osłona gardła, stawów łokciowych i kolanowych oraz krtani i dłoni. Głowa musi być osłonięta maską szermierczą z zamontowaną osłoną karku.

Istnieje możliwość dopuszczenia osłon stalowych, jednak każda osłona stalowa podlega weryfikacji pod względem obecności zadziorów lub ostrych kantów, które mogą uszkodzić broń do walki. W przypadku znalezienia takowych, osłona nie jest dopuszczona do turnieju.

Osłony dłoni, które nie są standardowym typem osłon używanych w DESW są dopuszczane do turnieju, pod warunkiem spełniania minimalnych warunków bezpieczeństwa.

ZASADY WALKI

Walka toczy się przez 2 minuty. Każdy zawodnik ma prawo do krótkiej (max 30 sekund) przerwy technicznej w celu poprawienia osłon. Czas zatrzymywany jest wyłącznie na czas przerw technicznych oraz specjalnych próśb sędziego bądź zawodników.
Dozwolone są pchnięcia i cięcia dowolną krawędzią ostrza. Dozwolonym obszarem trafienia jest całe ciało, z wyjątkiem krocza, pach i pachwin oraz stóp. Zabronione są  uderzenia głowicą oraz rantem tarczy. Dozwolone jest natarcie płazem tarczy.

Rozróżniamy punkty duże oraz punkty małe.

 • Punkty Duże przyznawane są w przypadku wyraźnego (tj. silnego i celnego) trafienia (pchnięcia bądź cięcia) w głowę lub w korpus. Dodatkowo sędzia może zdecydować że silne trafienie w rękę bądź w nogę mogło by uniemożliwić dalszą walkę i przyznać za to duży punkt.

  • Przy każdym przyznaniu punktu dużego, walka jest przerywana i następuje rozejście. Czas nie jest zatrzymywany. Ponowne starcie rozpoczyna się od hasła BIJ!

 • Małe Punkty są przyznawane za każde słabsze trafienie, bądź trafienie ręki bądź nogi. Walka nie jest przerywana w chwili otrzymania punktu małego. Punkty Małe liczą sędziowie boczni. Każde 5 Punktów Małych przeliczane jest pod koniec walki jako 1 Duży Punkt.

 • Trafienie obopólne następuje, gdy co najmniej jedna strona zada trafienie na duży punkt jednocześnie sama otrzymując trafienie (małe bądź duże) w tej samej akcji. Walka jest przerywana, a obu zawodnikom odejmowany jest Punkt Duży. Podczas walki zawodnicy mogą zejść poniżej 0 z liczbą Dużych Punktów.

Trafienia bardzo słabe nie będą uznawane za punktowane.

Wykonanie wtórnego natarcia w następnej akcji szermierczej po haśle „STÓJ!” jest karane ostrzeżeniem.

SĘDZIOWANIE

Każdą walkę sędziuje jeden Sędzia Główny oraz dwóch lub czterech Sędziów Bocznych. Zadaniem Sędziego Głównego jest rozpoczynanie i zakończanie starć, przydzielanie Punktów Dużych zawodnikom oraz przerywanie starć jeżeli zajdzie taka potrzeba (m.in. ze względów bezpieczeństwa zawodników etc.)

Rundę rozpoczynać będzie Sędzia Główny, przez upewnienie się czy obaj zawodnicy oraz sędziowie Boczni są gotowi hasłami: „Sędziowie Gotowi?” oraz „Gotów?” . Starcie rozpoczyna się od hasła „BIJ!”. Starcie przerywane jest na hasło „STÓJ!” .

Zadaniem Sędziów Bocznych jest obserwacja i pomoc Sędziemu Głównemu oraz liczenie Punktów Małych. Każdy Sędzia Boczny ma prawo do sugerowania zatrzymania starcia (np. trafienia Dużego) Sędziemu Głównemu przez sygnał ręką lub jeżeli bezpieczeństwo uczestników jest w jakikolwiek sposób zagrożone - przerwania jej hasłem „STÓJ”. Bezzasadne zatrzymanie walki przez Sędziego Bocznego będzie wiązać się z odpowiednimi konsekwencjami dyscyplinarnymi.

Po przerwaniu starcia zawodnicy udają się do przydzielonych narożników, po czym  Sędzia Główny przydziela Duże Punkty. Ilość zdobytych Punktów Dużych jest głośno przekazywana protokolantowi turnieju. Czas jest zatrzymywany tylko w trakcie przerw technicznych oraz na specjalną prośbę sędziego.

Lokalizacja

Wszystkie informacje dotyczące lokalizacji znajdują się pod poniższym adresem:

http://kampuswielicki.pl/p/index.php

Dojazd (Samochód)

Kampus mieści się w Wieliczce kilka kilometrów od Krakowa, dojazd jest bardzo łatwy, wystarczy jadąc drogą 94 zjechać na trasę nr 964 w kierunku na Dobczyce, po czym po 650 metrach należy skręcić  w lewo na ulice Piłsudskiego przy której stoi Kampus.

Dojazd (MPK)

Na miejsce docieramy autobusami MPK linii 204, 224, 244 oraz 304. Dojedziemy tam z

http://www.mpk.krakow.pl/pl/page-f3044045/

Po dotarciu na miejsce przystanek Wieliczka Kampus, wystarczy zejść ulicą w dół 100 metrów i stajemy przed Kampusem.

 

Sponsorzy i partnerzy:Galeria

Nasi partnerzy