25 marca 2017

Zapraszamy serdecznie na pierwszy w Polsce turniej broni syntetycznej.

Turniej będzie opierał się na zasadach DESW, gdzie spotkać będą się mogli ćwiczący zachodnie i wschodnie Sztuki Walki.

Turniej broni mieszanej polegać będzie na wyborze broni tuż przed walką, adekwatnie do systemu, który będą wykorzystywać, jednak akceptowalny będzie wybór tylko konkretnych zestawów broni.  Walka odbywać się będzie do określonej liczy punktów lub określonej ilości starć. Każda potyczka będzie trwała do zadania bezpośredniego trafienia (pchnięcia bądź cięcia) z rozejściem za którą będzie rozdawana odpowiednia ilość punktów.

Broń syntetyczna

Dostępna broń syntetyczna będzie specjalnie przygotowaną na ten turniej bronią tworzoną przez firmę Silkfencing Synthetics.

Do dyspozycji będą następujące typy broni:

 • Miecz Długi
 • Miecz typ XIV
  • Miecz typ XIV oraz Puklerz
  • Miecz typ XIV oraz Tarcza
 • Miecz typ X
  • Miecz typ X oraz Puklerz
  • Miecz typ X oraz Tarcza
 • Dussack
  • Dussack oraz Puklerz
  • Dussack oraz Tarcza
 • Katana
  • Katana oraz Wakizashi
 • Mieczorapier
  • Mieczorapier i Puklerz
  • Mieczorapier i Tarcza
 • Rapier sieczno-kolny
  • Rapier Sieczno-Kolny i Puklerz
  • Rapier Sieczno-Kolny i Lewak
 • Szabla w typie wschodnim
  • Szabla w typie wschodnim i Puklerz
 • Szabla w typie zachodnim
 • Szabla Czarna

 

Rejestracja

Rejestracji można dokonać już dziś. Wystarczy dokonać wpłaty rejestracyjnej w wysokości 80 PLN na konto przesłane w mailu potwierdzającym. W ramach wpłaty dajemy do dyspozycji wodę oraz broń syntetyczną i uczestnictwo w turnieju.

W celu rejestracji należy wysłać maila na contact@silkfencingteam.pl z poniższymi informacjami:

·         Imię i Nazwisko,

·         Nazwę Klubu (lub wpisujemy "Bez Klubu")

·         Czy potrzebny będzie jakikolwiek dodatkowy sprzęt

·         Czy chcesz pomóc w sędziowaniu

·         Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu zakwaterowania

Dalsze wytyczne otrzymacie w zwrotnym potwierdzeniu rejestracji

Niestety nie możemy zapewnić miejsca do spania dla uczestników i trzeba wykupić sobie miejsca w okolicznych hotelach/hostelach czy motelach.

Na miejscu znajduje się bufet, który w niskich cenach przygotuje świetny posiłek.

http://www.bistrokampus.pl/index.php

Sędziowie

Potrzebujemy osób do pomocy w sędziowaniu. Każdy zgłaszający się podlega weryfikacji szefa swojej grupy szermierczej, od którego polecenie jest warunkiem uczestnictwa w turnieju jako sędziego liniowego, bądź przy pełnej rekomendacji sędziego głównego.

Sędzia nie ponosi żadnych kosztów rejestracyjnych. Zawodnicy, którzy chcą także pomóc w sędziowaniu, mogą zostać sędziami liniowymi w ramach rotacji grup, tylko pod warunkiem pojawienia się odpowiedniej liczby uczestników. Koszty rejestracji zostaną wtedy zmniejszone o połowę.

Brak Sprzętu?

Specjalnym aspektem tego turnieju będzie możliwość wypożyczenia części sprzętu. Do dyspozycji będą 4 maski z osłonami, 4 zestawy osłon dłoni oraz 4 zestawy osłon ciała.

Możliwość korzystania z nich przez różne osoby obciążone będzie opłatą 40 PLN. Wymagane do korzystania będzie posiadanie czegoś co ochroni sprzęt przed zapoceniem (np. czapka lub kominiarka pod maskę)

ZASADY

Faza Grupowa

W pierwszej fazie turnieju zawodnicy walczą w grupach liczących od 6 do 10 osób. Każdy zawodnik stacza pojedynek z każdym innym zawodnikiem przynależnym do danej grupy. Po zakończeniu wszystkich starć do następnej fazy turnieju zakwalifikowane zostają 2 lub 3 osoby posiadające największą liczbę punktów.

Faza Półfinałowa

W Fazie Półfinałowej starcia odbywają się na tych samych zasadach co w Fazie Grupowej. Do Fazy Finałowej zostaje wyłonionych 4 zawodników o największej liczbie punktów (w przypadku dwóch grup półfinałowych do finału przechodzą po dwie osoby z grupy).

Faza Finałowa

Pojedynki w fazie finałowej odbywają na tych samych zasadach co na dwóch poprzednich etapach turnieju. Miejsca na podium zostają przydzielone wg. ilości wygranych starć. W przypadku miejsca ex aequo o miejscu na podium decyduje ilość zdobytych punktów.

WYBÓR BRONI

Organizator zapewnia pełen dostęp do broni przed każdą walką. Zawodnik może  wybrać broń przed każdym starciem, jednakże o zmianie należy poinformować Sędziego Głównego przed rozpoczęciem kolejnego starcia.

W przypadku braku zdolności do dokonania wyboru broni, Sędzia Główny może stwierdzić niezdolność do walki i przydzielić wygraną przeciwnikowi.

OSŁONY

Wymagane osłony ciała to: odpowiednia przeszywanica lub kaftan szermierczy lub odpowiednia zbroja z tworzywa sztucznego (np.  wybrane rodzaje pancerza do motocrossu etc.) , osłona gardła, stawów łokciowych i kolanowych oraz krtani i dłoni. Głowa musi być osłonięta maską szermierczą z zamontowaną osłoną karku.

Istnieje możliwość dopuszczenia osłon stalowych, jednak każda osłona stalowa podlega weryfikacji pod względem obecności zadziorów lub ostrych kantów, które mogą uszkodzić broń do walki. W przypadku znalezienia takowych, osłona nie jest dopuszczona do turnieju.

Osłony dłoni, które nie są standardowym typem osłon używanych w DESW są dopuszczane do turnieju, pod warunkiem spełniania minimalnych warunków bezpieczeństwa.

ZASADY WALKI

Walka toczy się do 7 punktów, 5 starć lub 3 minuty. Każdy zawodnik ma prawo do krótkiej (max 30 sekund) przerwy technicznej w celu poprawienia osłon lub zmiany taktyki.
Walki w Grupie Finałowej nie będą miały ograniczenia czasowego.

Starcie toczy się do zadania trafienia w punktowane pole lub do momentu, gdy sędzia główny nie przerwie go sygnałem „STÓJ!”.

Dozwolone są pchnięcia i cięcia dowolną krawędzią ostrza. Dozwolonym obszarem trafienia jest całe ciało, z wyjątkiem krocza, pach i pachwin oraz stóp. zadawać zabronione są  uderzenia głowicą oraz rantem tarczy. Dozwolone jest natarcie płazem tarczy.

Przyznawane będą następujące punkty za trafienia:

- 2 punkty Korpus oraz Głowa zarówno pchnięciem jak i cięciem.

- 2 punkty za trafienie w ramię lub udo pchnięciem.

- 1 punkt za trafienie w jakąkolwiek kończynę cięciem.

Trafienia bardzo słabe nie będą uznawane za punktowane.

Trafienie Obopólne: Równoczesne trafienie się zawodników podczas starcia jest traktowane jako obopólne. Za trafienie obopólne nie nalicza się punktów jednakże przyznawane jest ostrzeżenie. Uzyskanie 3 ostrzeżeń skutkuje zakończeniem walki z aktualnym wynikiem punktowym. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zarządzić kontynuację walki (przykładowo jeśli jeden z zawodników celowo dąży do obopólnego trafienia).

Zasada Nachschlag: Trafienie wtórne, w akcji rozpoczętej jeszcze w trakcie otrzymywania trafienia, będziemy nazywane jest Nachschlagiem. W wyniku Nachschlagu nie zostają naliczone punkty. Wykonanie wtórnego natarcia w następnej akcji szermierczej po otrzymaniu trafienia lub haśle „STÓJ!” jest karane ostrzeżeniem.

SĘDZIOWANIE

Każdą walkę sędziuje jeden Sędzia Główny oraz trzech lub czterech Sędziów Bocznych. Zadaniem Sędziego Głównego jest rozpoczynanie i zakończanie starć, przydzielanie punktów zawodnikom oraz przerywanie starć jeżeli zajdzie taka potrzeba (m.in. ze względów bezpieczeństwa zawodników etc.)

Walkę rozpoczynać będzie Sędzia Główny, przez upewnienie się czy obaj zawodnicy oraz sędziowie Boczni są gotowi hasłami: „Sędziowie Gotowi?” oraz „Gotów?” . Starcie rozpoczyna się od hasła „BIJ!”. Starcie przerywane jest na hasło „STÓJ!” .

Zadaniem Sędziów Bocznych jest obserwacja i pomoc Sędziemu Głównemu. Każdy Sędzia Boczny ma prawo do sugerowania zatrzymania starcia Sędziemu Głównemu przez sygnał ręką lub hasło „Punkt” lub jeżeli bezpieczeństwo uczestników jest w jakikolwiek sposób zagrożone - przerwania jej hasłem „STÓJ”. Bezzasadne zatrzymanie walki przez Sędziego Bocznego będzie wiązać się z odpowiednimi konsekwencjami dyscyplinarnymi.

Po przerwaniu starcia zawodnicy udają się do przydzielonych narożników, po czym  Sędzia Główny przydziela punkty, po uprzedniej konsultacji z Sędziami Bocznymi. Sędzia Główny ma prawo ogłosić ponowienie starcia jeżeli wynik punktowy jest niepewny. Ilość zdobytych punktów jest głośno przekazywana protokolantowi turnieju.

 

Lokalizacja

Wszystkie informacje dotyczące lokalizacji znajdują się pod poniższym adresem:

http://kampuswielicki.pl/p/index.php

Dojazd (Samochód)

Kampus mieści się w Wieliczce kilka kilometrów od Krakowa, dojazd jest bardzo łatwy, wystarczy jadąc drogą 94 zjechać na trasę nr 964 w kierunku na Dobczyce, po czym po 650 metrach należy skręcić  w lewo na ulice Piłsudskiego przy której stoi Kampus.

Dojazd (MPK)

Na miejsce docieramy autobusami MPK linii 204, 224, 244 oraz 304. Dojedziemy tam z

http://www.mpk.krakow.pl/pl/page-f3044045/

Po dotarciu na miejsce przystanek Wieliczka Kampus, wystarczy zejść ulicą w dół 100 metrów i stajemy przed Kampusem.Nasi partnerzy