29 czerwca 2024


Jedna osoba
350,00 zł
Dwie osoby (cena od osoby)
300,00 zł

 

Warszawskie warsztaty Szabli

Zapraszamy serdecznie na pierwsze spotkanie z szablą polską w Warszawie w 2024 roku! Po długiej przerwie wznawiamy cykl szkoleń.  Tym razem skupimy się na cyklu szkoleń w formie jednolitych bloków, poświęconych rekonstrukcji XVII wiecznej szermierce szablą polską.

 

W tym cyklu rozpoczniemy od początku wprowadzając zarówno początkujących oraz obeznanych z szermierką uczestników w szkołę walki, będącej wynikiem lat badań nad polską szkołą szermierki. 

Szabla Polska z Silkfencing

 

Autorski system, uczony przez Jerzego Miklaszewskiego jest wynikiem wielu lat badań nad europejskimi historycznymi sztukami walki. Przedstawiony nie tylko w formie wielu publikacji ale także wystaw i lat  prowadzenia zajęć jest także nieodzownym elementem turniejów DESW.

System ten opierać się będzie w tym cyklu na przygotowaniu szeregu akcji szermierczych, będących nie tylko specyficznym cięciem ale także elementem specyficznego układu taktycznego.

 

Szermierka szablą w  Polsce była niezwykle popularnym zjawiskiem. Szkolili się w niej zarówno żołnierze, szlachta jak i dzieci nie tylko w formie rekreacyjnej. Istnienie polskiej szermierki podkreśla kilka źródeł zachodnich oraz rodzimych. Szermierka krzyżowa, termin przypisywany polskiej szermierce już w XVII wieku, jest dużo starszy. Bierze się on z całej gałęzi systemów  epoki średniowiecza min. miecza. 

Więcej na ten temat w poniższych linkach

 

Czy polska szermierka istniała?

Różnice w użyciu między szablą węgierską o polską

Nasz podstawowy układ cięć

Omówienie wybranych źródeł dotyczących szabli polskiej

Tradycja szermierki krzyżowej, czyli nie tylko szabla

Techniki szermierki krzyżowej w innych źródłach XVII wieku

Stary oraz nowy model szermierki siecznej 

Cięcie będące najważniejszą cechą szermierki szablą wschodniej Europy, co podkreślone jest w wielu podręcznikach zachodnich opisujących sztukę władania szablą przez Polaków, Węgrów, Turków, czy Tatarów i Czerkiesów. Prawidłowe cięcie zawsze składa się z odpowiedniego przygotowania oraz samego cięcia. Przygotowanie cięcia jest kluczowym aspektem dobrego działania szablą. W trakcie zaawansowanych zajęć korzystamy często z pokrewnego systemu Espadon, czyli szermierki siecznej, której także uczono w polskich szkołach rycerskich w XVIII wieku. 

Warsztaty

 

Warsztaty składać się będą z kilku małych części. Uczyć się będziemy rozpoczynając pracę od podstaw. Praca nóg oraz praca ciałem stanowiąca ważny element, kluczowy do zrozumienia techniki walki w tym okresie. 

Drugim etapem jest wprowadzenie do cięć. Rozpoczynając od działań podstawowych, czyli samego ruchu ostrza,powoli rozszerzając system w oparciu o kolejne elementy takie jak zasłony, półcięcia, pełne cięcia czy układy cięć.

Ostatnim etapem są proste implementacje tych działań w różnych sytuacjach taktycznych. 

Poniżej zaprezentowana została sekwencja cięć w układzie Michała Starzewskiego. Sekwencja ta jest zebranym układem najbardziej charakterystycznych cięć, cechującym nasz system. Są to autentyczne działania szermiercze w historii szermierki siecznej, jednocześnie są one powiązane z nasza historią występując w źródłach pamietnikarskich bądź są używane przez naszych szermierzy. Nazwy pozostają oryginalne lub też jeżeli jakieś pozostało nienazwane - wykorzystane zostały nazwy pochodzące z literatury pięknej.

Sekwencja cięć szablą węgierską, wykonana w sposób zgodny ze źródłami z XVII wieku

Cięcia stosowane w naszym systemie opierają się na działaniach, które potwierdzone są nie tylko badaniem polskich źródeł, ale też mają swoje odzwierciedlenie w systemach szermierczych ówczesnej Europy. Są opisane i opracowane stanowiąc element ówczesnej kultury sztuk walki, a nie, jak często się zdarza, wyrwane z kontekstu działanie szermiercze.

Artykuł o szabli husarskiej i jej kontekście historycznym

 

SPRZĘT

Na warsztaty nie jest potrzebne nic, poza wygodny strojem sportowym. Zapewniamy wszystkie potrzebne pomoce dydaktyczne do minimum wymaganego w uczestnictwie w Warsztatach.

Sprzęt dodatkowy jest jak najbardziej wskazany. Maska szermiercza, rękawice, kurtka czy własna szabla pozwolą na znacznie lepsze zrozumienie i przyswojenie sobie treści warsztatów.

 

 

REJESTRACJA


W celu rejestracji należy wypełnić poniższy formularz i wpłacić opłatę rejestracyjną. Po tym czasie, otrzymacie nie automatyczny mail z potwierdzeniem otrzymania opłaty rejestracyjnej.

 

Nasi partnerzy