19 lutego 2023


Warsztaty Cięcia
150,00 zł
Warsztaty Techniczne
120,00 zł
Oba bloki
250,00 zł

Zapraszamy serdecznie na pierwszą w 2023 roku edycję Śląskich Spotkań z Szablą już 19 Lutego!

Zgodnie z tradycją warsztaty techniczne oraz warsztaty cięcia ostra bronią przed nami!

Zapraszamy serdecznie!

 

 

Szermierka polską szablą

Szermierka szablą w  Polsce była niezwykle popularnym zjawiskiem. Szkolili się w niej zarówno żołnierze, szlachta jak i dzieci w formie rekreacyjnej. Istnienie polskiej szermierki podkreśla kilka źródeł zachodnich oraz rodzimych. Szermierka krzyżowa, termin przypisywany polskiej szermierce już w XVII wieku, jest dużo starszy. Bierze się on z całej gałęzi systemów  epoki średniowiecza min. miecza. 
Więcej na ten temat w poniższych linkach

Czy polska szermierka istniała?

Najnowszy artykuł dotyczący badań nad szablą husarską

Różnice w użyciu między szablą węgierską o polską

Nasz podstawowy układ cięć

Omówienie wybranych źródeł dotyczących szabli polskiej

Tradycja szermierki krzyżowej, czyli nie tylko szabla

Techniki szermierki krzyżowej w innych źródłach XVII wieku

Stary oraz nowy model szermierki siecznej


Cięcie będące najważniejszą cechą szermierki szablą wschodniej Europy, co podkreślone jest w wielu podręcznikach zachodnich opisujących sztukę władania szablą przez Polaków, Węgrów, Turków, czy Tatarów i Czerkiesów. Prawidłowe cięcie zawsze składa się z odpowiedniego przygotowania oraz samego cięcia. Przygotowanie cięcia jest kluczowym aspektem dobrego działania szablą. W trakcie zaawansowanych zajęć korzystamy często z pokrewnego systemu Espadon, czyli szermierki siecznej, której także uczono w polskich szkołach rycerskich w XVIII wieku.

 

Poniżej zaprezentowana została sekwencja cięć w układzie Michała Starzewskiego. Sekwencja ta jest zebranym układem najbardziej charakterystycznych cięć, wyróżniających nasz system. Sa to autentyczne działania szermiercze w historii szermierki siecznej, jednocześnie są one powiązane z nasza historią występując w źródłach pamietnikarskich bądź są uzywane przez naszych szermierzy. Nazwy pozostają oryginalne lub też jeżeli jakies pozostało nienazwane - wykorzystane zostały nazwy pochodzące z literatury pięknej.

Cięcia stosowane w naszym systemie

Ta sama sekwencja wykonana szablą węgierską, zgodnymi z XVII wiekiem działaniami.

Dla porównania 

Sekwencja cięć Michała Starzewskiego z jego podręcznika

Cięcia systemu Espadon z podręcznika Juana Perinata ułożone w jedną sekwencję

SPRZĘT

Na warsztaty początkujące/techniczne nie jest potrzebne nic poza wygodnym strojem do szermierki. Zapewniamy szable syntetyczne, palcaty oraz inne pomoce naukowe, które pozwolą przeprowadzić powyższy warsztat.

Warsztaty cięcia ostrą szablą, także będą posiadać wszystko przygotowane dla uczestników, jednak przyniesienie własnej ostrej broni będzie jak najbardziej możliwe.

 

PLAN WARSZTATÓW

Niedziela 19 Lutego


10:00 - 12:45 Warsztaty podstawowe/techniczne
13:15 -  16:00 Warsztaty cięcia ostrą szablą

WARSZTATY TECHNICZNE

Zajęcia poświęcone rekonstrukcji techniki historycznej. Ich celem jest trening podstawowy oraz techniczny, gdzie na każdym spotkaniu będziemy bardzo dokładnie analizować konkretne działanie szermiercze. Rozwijamy oryginalny styl walki szablą epoki baroku i oświecenia. Na te zajęcia nie będą potrzebne żadne własne szable, syntetyczną broń zapewniamy w ramach opłaty. Warto jednak mieć swoją preferowaną szablę. 

WARSZTATY CIĘCIA


Nowe, będące dotąd tylko elementem szerszych warsztatów seminarium poświęcone tylko i wyłącznie sztuce cięcia ostrą szablą.
W trakcie zajęć wykorzystamy cały zakres narzędzi treningowych i celów, które umożliwią nam poznanie całej gamy cięć ostrą szablą w praktyce. 
Jednych z celów zajęć będzie osiągnięcie biegłości w Wyczynach Szablowych profesora Waite'a.
Czekają nas nie tylko liczne cele, od gliny, ołowiu, papieru, sznurów, przez owoce, po specjalne otuliny i maty słomiane. Uczniowe będa mogli trenować na specjalnych narzędziach do dokonalenia prowadzenia ostrza, pruskich kołach i innychh urządzeniach opracowanych przez nas na podstawie licznych podręczników z epoki.

ZDJĘCIA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

 

REJESTRACJA


W celu rejestracji należy wypełnić poniższy formularz i wpłacić opłatę rejestracyjną. Po tym czasie, otrzymacie nie automatyczny mail z potwierdzeniem otrzymania opłaty rejestracyjnej.

Nasi partnerzy