2 sierpnia 2020


Całe warsztaty bez własnego sprzętu
180,00 zł
Całe warsztaty z własnym sprzętem
160,00 zł
Tylko jeden Blok
140,00 zł

Piętnaste warsztaty szabli, oraz drugie spotkanie po pandemii już niedługo!


ZAJĘCIA

Jak zostało wielokrotnie wspomniane, najważniejszym aspektem systemu polskiej szabli pozostaje cięcie. Dobra technika, odpowiednio poprowadzone ostrze oraz prawidłowe zamknięcie linii stanowią najważniejsze cechy polskiej szkoły szabli. Z drugiej strony, w celu osiągnięcia sytuacji, gdy takie cięcie powinno być zadane należy takie natarcie odpowiednio przygotować.

Tematem przewdonim naszego spotkanie wprowdzenia najwaznejszych metod odpowiedniego przygotowania działania. Zarówno bronią jak i pracą nóg.Praca nóg jako taka jest w źródłach słabo opisana, korzystać dlatego będziemy z szerokiego zaplecza źródłowego współczesnego polskiej metodzie. Wskutek tego postaramy sie zbudowac odpowiednią metodę, któa umożliwi nam skuteczne działanie zarówno w warunkach nowoczesnego środowiska Dawnych Europejskich Sztuk Walki, jak i dobrego osadzenia systemu w okresie przez nas omawianym (kon. XVI do XVIII w.)

 

Naturalnie pierwszy blok będzie wprowadzać i utrwalać najbardziej podstawowe cięcia i działania ostrzem. Trzy układy cięć występujące zarówno w polskiej jak i węgierskiej tradycji, stanowią najważniejszy rdzeń naszego systemu. Wraz z dobra pracą nóg stanowią już wystarczający system, by dobrze radzić sobie w szeroko pojętych warunkach pola walki. Stąd też w trakcie tego bloku omówimy i przypomnimy najbardziej fundamentalne zasady pracy nóg, rozumienia dystansu oraz tempa.

Drugi blok, Rozszerzony, stanowić będzie rozwinięcie tych umiejętności. Skorzystamy z kilku rozwiązań dydaktycznych nowczesnej szermierki, jakim jest natarcie tempowe, czy choćby prosty appell. Te oraz wiele innych rozwiązań, z których korzysta sie obecnie na turniejach wraz z szeregiem sztuczek oraz metodyki używanej historycznie w okresie nas interesującym.

Trzeci blok, Blok Cięcia jak zawsze uświetnimy swego rodzaju podsumowaniem warsztatów przez trening cięcia ostra bronią oraz sparingów technicznych pod okiem instruktora.

Oczywiście dalej naszym tematem uzupełniającym będą „cięcia literaturowe”. Czyli układy lub cięcia, które wymienione są w literaturze pięknej jak i pamiętnikach, a posiadają swoje odwzorowania w specjalistycznej z okresu.


 


 

Szermierka polską szablą

Szermierka szablą w  Polsce była niezwykle popularnym zjawiskiem. Szkolili się w niej zarówno żołnierze, jak i dzieci często nawet w formie rekreacyjnej. Istnienie polskiej szermierki podkreśla kilka źródeł zachodnich oraz rodzimych. Termin szermierka krzyżowa, termin przypisywany polskiej szermierce już w XVII wieku, to termin dużo starszy. Bierze się on z całej gałęzi systemów  epoki średniowiecza min. miecza. 
Więcej na ten temat w poniższych linkach

Czy polska szermierka istniała?

Nasz podstawowy układ cięć

Omówienie wybranych źródeł dotyczących szabli polskiej

Tradycja szermierki krzyżowej, czyli nie tylko szabla

Techniki szermierki krzyżowej w innych źródłach XVII wieku

Stary oraz nowy model szermierki siecznej


Cięcie będące najważniejszą cechą szermierki szablą wschodniej Europy, co podkreślone jest w wielu podręcznikach zachodnich opisujących sztukę władania szablą przez Polaków, Węgrów, Turków, czy Tatarów i Czerkiesów. Prawidłowe cięcie zawsze składa się z odpowiedniego przygotowania samego cięcia oraz samego cięcia. Przygotowanie cięcia jest kluczowym aspektem dobrego działania szablą. W trakcie zaawansowanych zajęć korzystamy często z pokrewnego systemu Espadon, czyli szermierki siecznej, której także uczono w polskich szkołach rycerskich w XVIII wieku.


 

Więcej o Espadon

Szabla polska a system dojrzały

 

PLAN

Warsztat trwać będzie 6 godzin, plus 30minutowa przerwa i kilka krótkich kilkuminutowych przerw. Wkrótce więcej informacji

BLOK PODSTAWOWY
12:00 – 12:20 Krótkie wprowadzenie teoretyczne.
Prawdziwy czas, praca nóg oraz inne aspekty szermierki szablą w historii.
12:20 – 12:35 Rozgrzewka
12:40 – 14:30 Przypomnienie i omówienie podstaw

14:30 – 15:00 Przerwa długa

BLOK ROZSZERZONY

15:00– 15:10 Rozgrzewka i mobilizacja
15:10  – 17:20 Trening techniczny

BLOK CIĘĆ
17:20 - 18:00 Cięcia ostrą bronią oraz kontrolowane sparingi.

 

SPRZĘT

Na cześć podstawową nie potrzebny będzie żaden sprzęt. Mimo to, prosimy o przyniesienie dwóch rzeczy - rękawiczek w celu zapobiegnięcia otarciom oraz nakryć głowy pod maski szermiercze - ze względów higienicznych oraz z tego, ze stanowią one dodatkowe wytłumienie.

Na cześć zaawansowaną, prosimy o przyniesienie maski szermierczej oraz suspensorium. Są one niewymagane, jednak uczestnik posiadający własną maskę oraz suspensor posiada mniejsza kwotę uczestnictwa. (160 pln)

Każdy uczestnik ma możliwość przyniesienia swojego sprzętu na zajęcia.

MIEJSCE

CDSW czyli Centrum Dawnych Sztuk Walki, ul Kolejowa 8c w Warszawie!

http://cdsw.pl/

DOJAZD
Zachęcamy do obejrzenia mapy gogle, po wpisaniu „Centrum Dawnych Sztuk Walk” znajdziemy PIN wskazujący dokładną lokalizację:

Nasi partnerzy